Control

Control

Mensen kunnen fouten maken, processen en systemen kunnen falen. Door externe invloeden kunnen er dingen gebeuren die we niet willen. Doelen bepalen en realiseren, dat is het uitgangspunt. Toch is er nog wel eens een kink in de kabel. Dit is niet altijd te voorkomen of te voorzien, wel moet er adequaat op gereageerd worden met bijsturing. Om in control te zijn moeten evenwichtige doelstellingen met een redelijke mate van zekerheid worden gerealiseerd. Bent u in control?

In control is koers houden door tijdige bijsturing

De ontwikkelingen in de afgelopen jaren, zowel in de regelgeving alsook in de markt, heeft, vanuit verschillende stakeholders, tot meer aandacht voor control (beheersing) geleid. Als gevolg hiervan wordt aanvullende regelgeving ingevoerd of aangepast en toezicht verscherpt. De bedoeling van hiervan is dat een vergelijkbare gebeurtenis in de toekomst wordt voorkomen. Hoe gaat uw organisatie hiermee om, slaan we door of blijft de verhouding tussen commercie en control in balans?

Pieter Hoekstra heeft ervaring op het gebied van control in de financiële sector. In verschillende organisaties heeft Pieter Hoekstra projecten en interim opdrachten op het gebied van control succesvol uitgevoerd. Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit het vanuit risicoanalyses definiëren van controls, opzetten stuurinformatie en ondersteunende tooling.

pchoekstra.nl download