Risk

Risk

We doen het niet altijd bewust, maar iedereen doet dagelijks aan risicomanagement. Bijvoorbeeld als je bij vertrek de voordeur op slot doet en dit soms zelfs nog eens controleert. Of als je bij een groen verkeerslicht toch kijkt of het veilig is om over te steken. Risicomanagement mag dan voor een deel routine zijn, voor organisaties is risicomanagement van levensbelang. Risico’s zijn gebeurtenissen die een bedreiging vormen voor de realisatie van doelen van de organisatie.

Een risico komt nooit alleen!

Een risico heeft altijd een oorzaak en een gevolg en komt daarmee nooit alleen. Maatregelen die we kunnen nemen zijn dan ook gericht op het wegnemen van de oorzaak of het verminderen van het gevolg. Het is cruciaal voor het realiseren van organisatiedoelstellingen om de risico’s voor uw organisatie te identificeren, te begrijpen en te beheersen. Risicomanagement is daarmee niet een eenmalige activiteit, ontwikkelingen in de continu veranderende omgeving moeten worden gemonitord om eventuele kansen, maar ook risico’s te identificeren.

Risicomanagement draagt bij aan commercieel succes

PCHoekstra Risk & Control heeft veel ervaring met risicomanagement bij financiële instellingen (banken, verzekeraars en pensioenfondsen). In verschillende organisaties en rollen is Pieter Hoekstra betrokken bij of verantwoordelijk geweest voor het identificeren van risico’s, uitvoeren van risk self assessments, bepalen risico strategieën, inrichten monitoring instrumenten en dashboards en bepalen van beheersmaatregelen. Daarnaast ook met het schrijven van risicomanagement en procesmanagement beleid en het geven van workshops en trainingen op dit gebied.

pchoekstra.nl download