Projecten

Pieter Hoekstra heeft in de afgelopen jaren samengewerkt met diverse partijen in de financiële sector en samen met hen projecten op het gebied van risicomanagement, control en audit gerealiseerd. Hieronder is een aantal opdrachtgevers en projecten opgenomen.

pchoekstra-projecten

 
Rabobank WRR
– Ontwikkelen en implementeren regulatory Risk & Control Frameworks (o.a. Dodd Frank, Volcker en MiFID)

SPF Beheer (pensioen-uitvoerder en vermogensbeheerder)
– Ontwikkelen en uitvoeren SIRA (Wwft, Wft, Sanctiewet 1977, Pensioenwet)
– Rapporteren resultaten en doen van aanbevelingen

GWK Travelex
– Implementeren Compliance Verbeterplan (Wwft, Wft en Sanctiewet 1977)
– Actualiseren beleid op integriteit gerelateerde wet- en regelgeving (Wwft, Wft, Sanctiewet).
– Ontwikkelen training voor het toepassen van relevante wet- en regelgeving m.b.t. witwassen, terrorisme-financiering en sancties.

Van Lanschot
– Implementeren verbeterplan Operational Risk Management
– Aanscherpen en actualiseren ORM beleid en onderliggende policies en Risk Appetite
– trainingen/workshops verzorgen Risk & Control
– Optimaliseren control framework

Rabobank Nederland
– Projectmanagement voor Integrated Control framework en Governance Risk & Compliance (GRC)
– Guidance Themaonderzoek Klantintegriteit en managementinformatie
– Projectmanagement ‘In Control door Aantoonbare Beheersing’
– Ontwikkeling en implementatie risicomanagement en control

Rabobank lokale banken
– Projectmanagement
– Advisering optimalisatie risicomanagement
– Implementatie risicomanagement beleid en optimalisatie risicomanagement
– Training/workshops en coaching op gebied van risicomanagement

Friesland Bank
Pillar III reporting CRD

Rabobank Groep (ARG)
– Interim audit manager Risk en BISII

Rabobank Pensioenfonds
– Risico identificatie en analyse pensioenfonds (FIRM)
– Workshop risicomanagement Bestuur Pensioenfonds

Rabobank Groep (Control Rabobank Groep)
– Optimaliseren rapportageproces securitisaties (Corep)

Fortis
– Implementatie MIFID (Markets in Financial Instruments Directive)

Flow Traders
– Optimalisatie administratieve organisatie

Insinger de Beaufort
– Project Administratieve organisatie, interne controle en risicomanagement

Sarasin (Zwitserland)
– implementatie MIFID

pchoekstra.nl download