Audit

Audit

De realisatie van doelen wordt bepaald door de mate waarin een organisatie haar risico’s beheerst. Om vast te stellen of de kwaliteit van beheersmaatregelen – die erop gericht zijn risico’s te beheersen – goed is, voert Pieter Hoekstra internal audits uit. Audits zeggen op basis van afgesproken scope en normering iets over de mate waarin de kwaliteit van beheersing voldoen aan de standaarden van de organisatie.

Een audit draait om de verbeteringen die erop volgen

Een oordeel is niet het belangrijkste van een audit. Belangrijker zijn de verbeterpunten die voortvloeien uit een audit, daarmee kan de organisatie zich verder ontwikkelen. Pieter Hoekstra heeft, naast de opleiding tot Registeraccountant, ook de postdoctorale opleiding tot Register operational auditor succesvol afgerond.

Audits worden op een professionele, onafhankelijke wijze opgezet en uitgevoerd. De rapportage bevat naast eventuele bevindingen ook verbetervoorstellen of aanbevelingen om de kwaliteit van de organisatie op het gewenste niveau te brengen.

pchoekstra.nl download