Risk

Risk

We doen het niet altijd bewust, maar iedereen doet dagelijks aan risicomanagement. Bijvoorbeeld als je bij vertrek de voordeur op slot doet en dit soms zelfs nog eens controleert. Of als je bij een groen verkeerslicht toch kijkt of het veilig is om over te steken. Risicomanagement mag dan voor een deel routine zijn, voor organisaties is risicomanagement van levensbelang. Risico’s zijn gebeurtenissen die een bedreiging vormen voor de realisatie van doelen van de organisatie.

Learn More
Control

Control

Mensen kunnen fouten maken, processen en systemen kunnen falen. Door externe invloeden kunnen er dingen gebeuren die we niet willen. Doelen bepalen en realiseren, dat is het uitgangspunt. Toch is er nog wel eens een kink in de kabel. Dit is niet altijd te voorkomen of te voorzien, wel moet er adequaat op gereageerd worden met bijsturing. Om in control te zijn moeten evenwichtige doelstellingen met een redelijke mate van zekerheid worden gerealiseerd. Bent u in control?

Learn More
Audit

Audit

De realisatie van doelen wordt bepaald door de mate waarin een organisatie haar risico’s beheerst. Om vast te stellen of de kwaliteit van beheersmaatregelen – die erop gericht zijn risico’s te beheersen – goed is, voert Pieter Hoekstra internal audits uit. Audits zeggen op basis van afgesproken scope en normering iets over de mate waarin de kwaliteit van beheersing voldoen aan de standaarden van de organisatie.

Learn More

PCHoekstra ondersteunt en adviseert organisaties op een resultaatgerichte en enthousiaste wijze bij het ‘in control’ zijn.

De focus ligt hierbij op de optimalisatie van risicobeheersing en control, gericht op het realiseren van doelen.

pchoekstra.nl download