Pieter Hoekstra

Het lijkt een cliché, maar leuke dingen goed doen, dat is mijn motto. Dit betekent voor mij dat ik met enthousiasme en betrokkenheid uitdagende opdrachten realiseer, op het gebied van risicomanagement, control en audit.

Leuke dingen goed doen!

Als controlerend accountant (RA) heb ik verschillende organisaties bezocht, processen beoordeeld en jaarrekeningen gecontroleerd. Dit heeft mij veel geleerd over doelen, processen, culturen en verhoudingen binnen organisaties. In mijn tijd als afdelingsmanager bij een grote internationale financiële organisatie heb ik ervaring opgedaan met kort cyclisch sturen gericht op het realiseren van doelen.

Verschillende wegen komen samen

In mijn huidige rol als adviseur en interim professional in de financiële sector komen verschillende wegen samen. In deze rol heb ik vele projecten uitgevoerd, onder andere op het gebied van: risicomanagement, internal audit, control, GRC en compliance. In elke opdracht heb ik plezier van mijn ervaringen in eerdere rollen en kan ik mijn opdrachtgevers hiervan laten profiteren.

Samen werken wordt samenwerken

Kennis is een belangrijk element in mijn werkgebied, maar kan niet los gezien worden van persoonlijke eigenschappen. Juist door goed te luisteren en in te leven in de organisatie kan ik behoeften inschatten en vertalen naar verbetervoorstellen (doelen). Ik vind het belangrijk om samen met mijn opdrachtgevers te werken aan een oplossing, met samenwerken creëer ik draagvlak.

Mijn doel is om organisaties op een resultaatgerichte en enthousiaste wijze te ondersteunen en adviseren bij het ‘in control’ zijn. Hierbij tijdlijnen realiseren en de organisatie laten leren van mijn eerdere ervaringen. Focus ligt hierbij op de optimalisatie van risicobeheersing en control, gericht op het realiseren van doelen. Ook op audit, gericht op de beoordeling van de mate van beheersing (achteraf).

Uitstellen kan altijd nog…

pchoekstra.nl download